Hidden

prof. dr hab. inż.

Agnieszka Bieńkowska

Idźmy razem!

Kandydatka w wyborach rektorskich
Politechniki Wrocławskiej 2024

KONTRAST

List do Wspólnoty

Nasza Politechnika Wrocławska to miejsce dla każdego i wszystkich, którzy na przestrzeni lat tworzą jej akademicką Wspólnotę. Wspólnotę odpowiedzialną nie tylko za rozwój Uczelni jako całości, ale także wszystkich Członkiń i Członków społeczności akademickiej z osobna. Wspólnota jest dla mnie jedną z najważniejszych wartości. Kluczową siłą napędową do budowania wspólnoty jest dobra komunikacją między jej członkiniami i członkami, która zawsze była dla mnie priorytetem. Dlatego też zapraszam do zapoznania się z poniższym listem, będącym zaproszeniem do współtworzenia i realizacji programu „Politechnika Wrocławska. Wspólnota trwale zrównoważona”.


Co jest dla mnie ważne?

Wartości

food-img

SZACUNEK

food-list-img

WOLNOŚĆ

chef-img

WSPÓLNOTA

Biogram

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska urodziła się 22 sierpnia 1973r. we Wrocławiu, gdzie ukończyła Szkołę Podstawową nr 3 oraz III Liceum Ogólnokształcące, a następnie całą swoją ścieżkę zawodową związała z Politechniką Wrocławską. W 1992r. rozpoczęła studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing, gdzie w 1997r. uzyskała stopień magistra inżyniera i rozpoczęła studia doktoranckie. W 2002r. uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, następnie w 2016r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w tej samej dziedzinie. Po niespełna 6 kolejnych latach pracy, w 2022r. uzyskała tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

history img-1
history img-2

W okresie niemal 30 lat pracy na Politechnice Wrocławskiej pełniła rozmaite funkcje, zawsze umiejętnie łącząc obowiązki dydaktyczne i naukowe z organizacyjnymi. Już jako adiunkt została Zastępczynią Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania ds. dydaktyki (2008-2012), a następnie Prodziekan ds. dydaktyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania (2012-2016). W latach 2021-2023 pełniła funkcję Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Wrocławskiej, przeprowadzając Uczelnię z sukcesem przez fundamentalne zmiany w dydaktyce związane z koniecznością zdalnego kształcenia w trakcie pandemii COVID-19, reorganizacją struktury Uczelni czy wdrożeniem nowego systemu obsługi studentów USOS.Równolegle pełniła funkcję kierownika Zakładu Zarządzania i Rozwoju Organizacji, a następnie od 2020r. Katedry Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji, w którą się przekształcił. Katedra liczy aktualnie niemal 50 osób (idąc w ślady Kierownika - aktywnie działających na arenie Wydziału oraz Politechniki) i dba o rozwój ponad 15 doktorantów.

Działalność naukowa prowadzona w dyscyplinie nauki o zarzadzaniu i jakości związana jest nie tylko bezpośrednio z zarządzaniem uczelnią wyższą (co stanowi unikalną silną stronę kandydatki), ale także z zarządzaniem zasobami ludzkimi, niezawodnością organizacji (również w kontekście zarządzania zmianą) oraz controllingiem. Na swoim koncie wśród niemal 240 publikacji ma nie tylko polskie i zagraniczne monografie naukowe, ale także liczne publikacje w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Prywatnie jest żoną Pawła Bieńkowskiego (Wydział Informatyki i Telekomunikacji), mamą dwóch synów – Adama i Piotra, a w wolnych chwilach miłośniczką wycieczek górskich, które kształtują ducha wspólnoty i współodpowiedzialności za drugiego człowieka.

"Lepiej zapalić świecę, niż przeklinać ciemność"

Adlai Stevenson (ONZ, 1962) opisując Eleanor Roosevelt.

Na PWr od:

31

lat
Stopnie, tytuły

magister inżynier organizacji i zarządzania (1997)
Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska

doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu (2002)
Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (2016)
Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska

profesor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (2022)
Wydział Zarządzania, Politechnika Wrocławska

Autorka ponad 240 publikacji naukowych, w tym autorka bądź współautorka wielu artykułów z listy filadelfijskiej oraz monografii naukowych w języku polskim i angielskim. Uczestniczka, współorganizatorka, panelistka oraz członkini komitetów naukowych wielu polskich i międzynarodowych konferencji. Działalność naukowa w naukach o zarządzaniu i jakości obejmuje problematykę zarządzania szkołami wyższymi, zarządzania zasobami ludzkimi, dynamicznych zdolności oraz niezawodności w organizacji a także controlling.

history img-1
Wybrane publikacje

Wspólnie tworzymy naszą uczelnianą rzeczywistość. Dlatego - jeśli coś Cię osobiście bardzo dotyka bądź masz pomysł jak coś usprawnić a nie chcesz mówić o tym głośno i chcesz zachować anonimowość - po prostu napisz tutaj, a ja na pewno się tym zajmę. To bezpieczna i w pełni anonimowa przestrzeń do kontaktu ze mną.

hidden
Spotkajmy się

Chcesz się ze mną skontaktować?
Śmiało napisz!

Wolisz spotkać się na żywo?
Wystarczy kliknąć poniżej i umówić się na spotkanie.